In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Trực Tiếp Xổ Số Điện Toán Max4D, XSMAX Ngày 06/12/2022

Các Dãy Số Trúng Thưởng: 
A
B
C
D
E
G
 
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất
15tr
Giải Nhì
6.5tr
Giải Ba
3tr
K.Khích 1
1tr
K.Khích 2
100N
 

Bảng thống kê Xổ Số Điện Toán Điện Toán Max4D

Những cặp số xuất hiện nhiều nhất ( 7 kỳ xổ gần nhất)

 • 05 2 Lần / 1 Kỳ
 • 26 2 Lần / 2 Kỳ
 • 50 2 Lần / 2 Kỳ
 • 84 2 Lần / 2 Kỳ

Những cặp số xuất hiện nhiều nhất ( tấc cả các kỳ xổ)

 • 18 56 Lần / 55 Kỳ
 • 86 56 Lần / 55 Kỳ
 • 19 55 Lần / 54 Kỳ
 • 27 55 Lần / 53 Kỳ
 • 54 55 Lần / 52 Kỳ
 • 17 53 Lần / 52 Kỳ
 • 56 52 Lần / 52 Kỳ
 • 64 52 Lần / 50 Kỳ
 • 93 52 Lần / 52 Kỳ
 • 95 52 Lần / 49 Kỳ
 • 01 51 Lần / 50 Kỳ
 • 09 51 Lần / 50 Kỳ
 • 41 51 Lần / 49 Kỳ
 • 59 51 Lần / 49 Kỳ
 • 66 51 Lần / 49 Kỳ
 • 84 51 Lần / 49 Kỳ
 • 22 50 Lần / 49 Kỳ
 • 25 50 Lần / 48 Kỳ
 • 32 50 Lần / 48 Kỳ
 • 47 50 Lần / 48 Kỳ
 • 52 50 Lần / 47 Kỳ
 • 73 50 Lần / 49 Kỳ
 • 76 50 Lần / 50 Kỳ
 • 79 50 Lần / 49 Kỳ
 • 96 50 Lần / 45 Kỳ
 • 00 49 Lần / 46 Kỳ
 • 26 49 Lần / 47 Kỳ
 • 83 49 Lần / 48 Kỳ
 • 90 49 Lần / 49 Kỳ
 • 06 48 Lần / 48 Kỳ
 • 08 48 Lần / 46 Kỳ
 • 40 48 Lần / 46 Kỳ
 • 88 48 Lần / 48 Kỳ
 • 55 47 Lần / 46 Kỳ
 • 60 47 Lần / 45 Kỳ
 • 80 47 Lần / 45 Kỳ
 • 91 47 Lần / 47 Kỳ
 • 97 47 Lần / 46 Kỳ
 • 12 46 Lần / 45 Kỳ
 • 16 46 Lần / 45 Kỳ
 • 42 46 Lần / 46 Kỳ
 • 57 46 Lần / 45 Kỳ
 • 67 46 Lần / 45 Kỳ
 • 77 46 Lần / 45 Kỳ
 • 03 45 Lần / 44 Kỳ
 • 30 45 Lần / 44 Kỳ
 • 34 45 Lần / 45 Kỳ
 • 38 45 Lần / 45 Kỳ
 • 39 45 Lần / 45 Kỳ
 • 45 45 Lần / 44 Kỳ
 • 04 44 Lần / 42 Kỳ
 • 07 44 Lần / 43 Kỳ
 • 49 44 Lần / 43 Kỳ
 • 33 43 Lần / 39 Kỳ
 • 37 43 Lần / 42 Kỳ
 • 20 42 Lần / 41 Kỳ
 • 23 42 Lần / 40 Kỳ
 • 28 42 Lần / 42 Kỳ
 • 50 42 Lần / 40 Kỳ
 • 65 42 Lần / 41 Kỳ
 • 87 42 Lần / 41 Kỳ
 • 99 42 Lần / 40 Kỳ
 • 02 41 Lần / 41 Kỳ
 • 31 41 Lần / 40 Kỳ
 • 58 41 Lần / 41 Kỳ
 • 15 40 Lần / 40 Kỳ
 • 21 40 Lần / 39 Kỳ
 • 82 40 Lần / 38 Kỳ
 • 94 40 Lần / 40 Kỳ
 • 24 39 Lần / 38 Kỳ
 • 53 39 Lần / 38 Kỳ
 • 05 38 Lần / 37 Kỳ
 • 10 38 Lần / 38 Kỳ
 • 68 38 Lần / 38 Kỳ
 • 74 38 Lần / 38 Kỳ
 • 89 38 Lần / 37 Kỳ
 • 98 38 Lần / 38 Kỳ
 • 29 37 Lần / 37 Kỳ
 • 46 37 Lần / 36 Kỳ
 • 85 37 Lần / 37 Kỳ
 • 35 36 Lần / 35 Kỳ
 • 36 36 Lần / 36 Kỳ
 • 61 36 Lần / 35 Kỳ
 • 70 36 Lần / 35 Kỳ
 • 62 35 Lần / 35 Kỳ
 • 69 35 Lần / 35 Kỳ
 • 72 35 Lần / 34 Kỳ
 • 75 35 Lần / 35 Kỳ
 • 13 34 Lần / 34 Kỳ
 • 14 34 Lần / 31 Kỳ
 • 43 34 Lần / 33 Kỳ
 • 48 34 Lần / 33 Kỳ
 • 11 33 Lần / 33 Kỳ
 • 51 33 Lần / 33 Kỳ
 • 81 33 Lần / 33 Kỳ
 • 92 33 Lần / 31 Kỳ
 • 71 31 Lần / 30 Kỳ
 • 63 28 Lần / 27 Kỳ
 • 44 25 Lần / 24 Kỳ
 • 78 21 Lần / 21 Kỳ

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất

 • 08 73 Kỳ
 • 22 53 Kỳ
 • 35 52 Kỳ
 • 38 52 Kỳ
 • 68 48 Kỳ
 • 82 48 Kỳ
 • 45 44 Kỳ
 • 85 41 Kỳ
 • 09 40 Kỳ
 • 53 39 Kỳ
 • 60 39 Kỳ
 • 36 37 Kỳ
 • 44 36 Kỳ
 • 64 36 Kỳ
 • 18 34 Kỳ
 • 07 31 Kỳ
 • 28 31 Kỳ
 • 52 29 Kỳ
 • 76 28 Kỳ
 • 47 27 Kỳ
 • 92 26 Kỳ
 • 75 23 Kỳ
 • 87 23 Kỳ
 • 99 23 Kỳ
 • 48 22 Kỳ
 • 55 22 Kỳ
 • 11 21 Kỳ
 • 31 21 Kỳ
 • 57 20 Kỳ
 • 59 20 Kỳ
 • 70 20 Kỳ
 • 71 20 Kỳ
 • 13 19 Kỳ
 • 63 19 Kỳ
 • 37 18 Kỳ
 • 51 17 Kỳ
 • 43 16 Kỳ
 • 79 16 Kỳ
 • 19 15 Kỳ
 • 21 15 Kỳ
 • 81 14 Kỳ
 • 01 13 Kỳ
 • 10 13 Kỳ
 • 49 13 Kỳ
 • 03 12 Kỳ
 • 25 12 Kỳ
 • 27 12 Kỳ
 • 30 12 Kỳ
 • 66 11 Kỳ
 • 91 11 Kỳ
 • 46 10 Kỳ
 • 56 10 Kỳ
 • 32 9 Kỳ
 • 78 9 Kỳ
 • 24 8 Kỳ
 • 34 8 Kỳ
 • 39 8 Kỳ
 • 77 8 Kỳ
 • 97 8 Kỳ
 • 02 7 Kỳ
 • 16 7 Kỳ
 • 74 7 Kỳ
 • 00 6 Kỳ
 • 86 6 Kỳ
 • 89 6 Kỳ
 • 90 6 Kỳ
 • 98 6 Kỳ
 • 12 5 Kỳ
 • 40 5 Kỳ
 • 50 5 Kỳ
 • 61 5 Kỳ
 • 65 5 Kỳ
 • 67 5 Kỳ
 • 14 4 Kỳ
 • 62 4 Kỳ
 • 80 4 Kỳ
 • 93 4 Kỳ
 • 96 4 Kỳ