In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Trực Tiếp Xổ Số Điện Toán Keno, XSKENO Ngày 09/12/2022

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN KENO
Kỳ vé #0110689 Ngày 09/12/2022   08:20

02
09
10
16
18
19
23
26
35
36
37
38
46
49
52
53
60
62
71
76
CHẲN:
12
LẺ:
8
LỚN:
8
BÉ:
12


Số lượng vé trúng giải
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 10 trong 20 số
0
2.000.000.000 đ
Trùng 09 trong 20 số
0
150.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
1
8.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
3
710.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
10
80.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
39
20.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
13
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 09 trong 20 số
0
800.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
0
12.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
1.500.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
6
150.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
8
30.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
52
10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
16
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 08 trong 20 số
0
200.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
5.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
0
500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
4
50.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
21
10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
28
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 07 trong 20 số
0
40.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
0
1.200.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
16
100.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
26
20.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
138
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 06 trong 20 số
0
12.500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
0
450.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
30
40.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
83
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 05 trong 20 số
0
4.400.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
0
150.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
37
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 04 trong 20 số
1
400.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
4
50.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
57
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 03 trong 20 số
2
200.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
79
20.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 02 trong 20 số
36
90.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 01 trong 20 số
4
20.000 đ

Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Quay số mở thưởng mỗi 10 phút

Kỳ vé #0110688 Ngày 09/12/2022 08:10

06
14
19
22
27
28
32
34
37
40
42
44
55
56
59
61
62
72
74
80

Kỳ vé #0110687 Ngày 09/12/2022 08:00

05
11
18
20
23
25
26
32
34
38
39
41
46
50
69
72
74
75
77
78

Kỳ vé #0110686 Ngày 09/12/2022 07:50

02
06
07
09
13
15
19
20
25
27
28
34
36
43
46
58
63
70
71
79

Kỳ vé #0110685 Ngày 09/12/2022 07:40

02
05
06
07
11
17
20
35
37
39
42
44
56
57
65
66
67
70
75
79

Kỳ vé #0110684 Ngày 09/12/2022 07:30

04
09
15
17
22
23
24
26
34
35
41
44
47
48
50
63
64
68
71
72

Kỳ vé #0110683 Ngày 09/12/2022 07:20

05
10
11
12
13
14
20
30
33
34
35
37
40
43
47
53
67
68
75
79

Kỳ vé #0110682 Ngày 09/12/2022 07:10

03
06
11
16
17
21
25
29
30
34
42
43
52
58
63
68
71
73
74
77

Kỳ vé #0110681 Ngày 09/12/2022 07:00

04
13
25
28
29
41
42
45
52
57
59
60
62
63
67
73
74
76
78
80

Kỳ vé #0110680 Ngày 09/12/2022 06:50

04
10
16
17
19
21
24
26
27
30
33
37
52
53
57
59
64
66
72
77

Kỳ vé #0110679 Ngày 09/12/2022 06:40

01
13
15
17
19
25
28
31
34
38
42
45
47
49
58
60
61
68
69
80