In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Trực Tiếp Xổ Số Cần Thơ, XSCT Ngày 07/12/2022

KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ - KQXS CT
T.Tư Loại vé: K1T12
100N
46
200N
909
400N
8666
0262
8233
1TR
8117
3TR
39620
79125
83705
94297
89528
46315
24391
10TR
93829
40180
15TR
71621
30TR
01949
2Tỷ
699594

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 07/12/2022

009 05 5
117 15 666 62
220 25 28 29 21 7
333 880
446 49 997 91 94

Cần Thơ - 07/12/2022

0123456789
9620
0180
4391
1621
0262
8233
9594
9125
3705
6315
46
8666
8117
4297
9528
909
3829
1949

Thống kê Xổ Số Cần Thơ - Xổ số Miền Nam đến Ngày 07/12/2022

Các cặp số ra liên tiếp :

94 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

04     29 lần
47     24 lần
22     23 lần
72     16 lần
50     15 lần
98     15 lần
52     14 lần
34     13 lần
35     13 lần
12     12 lần
31     11 lần
78     11 lần
14     10 lần
42     10 lần
53     10 lần
65     10 lần
57     9 lần
85     9 lần
96     9 lần
11     8 lần
37     8 lần
83     8 lần
00     7 lần
01     7 lần
58     7 lần
59     7 lần
71     7 lần
90     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

08 4 Lần Không tăng
60 4 Lần Không tăng
40 3 Lần Không tăng
54 3 Lần Không tăng
05 2 Lần Tăng 1
06 2 Lần Giảm 1
09 2 Lần Tăng 1
21 2 Lần Tăng 1
24 2 Lần Không tăng
28 2 Lần Tăng 1
29 2 Lần Tăng 1
38 2 Lần Không tăng
41 2 Lần Không tăng
44 2 Lần Không tăng
49 2 Lần Tăng 1
62 2 Lần Không tăng
66 2 Lần Tăng 1
75 2 Lần Không tăng
80 2 Lần Không tăng
81 2 Lần Không tăng
87 2 Lần Không tăng
91 2 Lần Tăng 1
94 2 Lần Tăng 1
99 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

08 5 Lần Không tăng
28 5 Lần Tăng 1
41 5 Lần Không tăng
58 5 Lần Không tăng
81 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

08 11 Lần Không tăng
00 10 Lần Không tăng
25 10 Lần Tăng 1
28 10 Lần Tăng 1
06 9 Lần Không tăng
10 9 Lần Không tăng
40 9 Lần Không tăng
58 9 Lần Giảm 2
19 8 Lần Không tăng
21 8 Lần Tăng 1
57 8 Lần Không tăng
74 8 Lần Giảm 1
81 8 Lần Không tăng
84 8 Lần Không tăng
86 8 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Cần Thơ TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
12 Lần 2
0 12 Lần 1
8 Lần 4
1 8 Lần 1
12 Lần 4
2 7 Lần 3
6 Lần 1
3 6 Lần 2
12 Lần 1
4 10 Lần 0
4 Lần 0
5 6 Lần 2
12 Lần 2
6 13 Lần 5
5 Lần 3
7 7 Lần 1
11 Lần 4
8 10 Lần 1
8 Lần 3
9 11 Lần 2