In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Giải BảyĐặc Biệt
Thứ năm, 21/09/202364,63,21,9152566
Thứ tư, 20/09/202322,23,91,7540303
Thứ ba, 19/09/202341,28,85,4050925
Thứ hai, 18/09/202392,19,52,4443104
Chủ nhật, 17/09/202397,50,53,2422365
Thứ bảy, 16/09/202395,97,40,9911724
Thứ sáu, 15/09/202300,90,14,6113720
Thứ năm, 14/09/202392,33,70,3859722
Thứ tư, 13/09/202349,45,59,2156650
Thứ ba, 12/09/202303,31,52,1073132
Thứ hai, 11/09/202393,87,75,0063768
Chủ nhật, 10/09/202340,66,26,2235902
Thứ bảy, 09/09/202351,81,69,7835252
Thứ sáu, 08/09/202325,94,51,2313676
Thứ năm, 07/09/202348,12,14,7849956
Thứ tư, 06/09/202395,32,01,3015269
Thứ ba, 05/09/202372,44,38,9606367
Thứ hai, 04/09/202343,36,25,5308811
Chủ nhật, 03/09/202336,10,13,2131186
Thứ bảy, 02/09/202309,36,54,7606380
Thứ sáu, 01/09/202343,54,36,0961379
Thứ năm, 31/08/202352,05,29,6273040
Thứ tư, 30/08/202300,27,68,7276551
Thứ ba, 29/08/202322,72,21,7149278
Thứ hai, 28/08/202314,08,03,6583185
Chủ nhật, 27/08/202311,61,62,1018448
Thứ bảy, 26/08/202370,87,18,9194958
Thứ sáu, 25/08/202352,11,96,4982843
Thứ năm, 24/08/202358,49,66,4457973
Thứ tư, 23/08/202337,58,14,6863734

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

88 ( 14 ngày )
00 ( 10 ngày )
11 ( 10 ngày )
12 ( 9 ngày )
09 ( 8 ngày )
21 ( 8 ngày )
56 ( 7 ngày )
86 ( 7 ngày )
89 ( 7 ngày )

Miền Bắc

60 ( 17 ngày )
84 ( 15 ngày )
43 ( 14 ngày )
73 ( 12 ngày )
88 ( 12 ngày )
79 ( 10 ngày )
32 ( 9 ngày )
45 ( 8 ngày )
09 ( 7 ngày )
57 ( 7 ngày )
96 ( 7 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

70 ( 12 ngày )
59 ( 11 ngày )
83 ( 10 ngày )
91 ( 10 ngày )
35 ( 9 ngày )
02 ( 8 ngày )
57 ( 8 ngày )
94 ( 8 ngày )
31 ( 7 ngày )