In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán Mega 6/45 Ngày 04/12/2022 - KQXS MEGA

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MEGA 6/45
04
05
07
09
27
39
Giá Trị Jackpot
13,282,007,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 13,282,007,000
Giải nhất 5 số 15 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,089 300.000đ
Giải ba 3 số 16,580 30.000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MEGA 6/45
02
18
21
24
38
44
Giá Trị Jackpot
16,514,716,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 1 16,514,716,500
Giải nhất 5 số 18 10 Triệu
Giải nhì 4 số 962 300.000đ
Giải ba 3 số 15,586 30.000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MEGA 6/45
07
15
20
25
32
37
Giá Trị Jackpot
14,921,807,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 14,921,807,000
Giải nhất 5 số 20 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,097 300.000đ
Giải ba 3 số 17,206 30.000đ
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MEGA 6/45
01
26
27
35
36
43
Giá Trị Jackpot
13,440,836,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 13,440,836,000
Giải nhất 5 số 19 10 Triệu
Giải nhì 4 số 687 300.000đ
Giải ba 3 số 12,763 30.000đ

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

27 ( 17 ngày )
25 ( 11 ngày )
23 ( 10 ngày )
09 ( 8 ngày )
93 ( 8 ngày )
26 ( 7 ngày )
22 ( 6 ngày )
45 ( 6 ngày )
50 ( 6 ngày )
90 ( 6 ngày )

Miền Bắc

27 ( 23 ngày )
25 ( 14 ngày )
84 ( 12 ngày )
14 ( 11 ngày )
29 ( 11 ngày )
50 ( 10 ngày )
68 ( 10 ngày )
31 ( 9 ngày )
47 ( 9 ngày )
97 ( 9 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

03 ( 20 ngày )
51 ( 19 ngày )
85 ( 14 ngày )
67 ( 12 ngày )
25 ( 10 ngày )
83 ( 8 ngày )
77 ( 7 ngày )
42 ( 6 ngày )
46 ( 6 ngày )
92 ( 6 ngày )