In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán Max3D PRO Ngày 03/12/2022 - KQXS MAX3DPRO

Xổ Số Điện Toán Max3D PRO
Kỳ vé 191 - Thứ bảy, ngày 03/12/2022

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
210
557
0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
688
176
130
195
5
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
309
431
998
533
343
516
1
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
470
628
149
173
270
337
539
315
5
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
53
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
492
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
4,700
ĐB Phụ
400 Triệu
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán Max3D PRO
Kỳ vé 190 - Thứ năm, ngày 01/12/2022

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
367
358
1
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
306
547
169
964
0
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
761
906
152
961
220
880
6
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
708
096
080
944
642
682
654
834
1
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
27
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
636
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
3,958
ĐB Phụ
400 Triệu
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán Max3D PRO
Kỳ vé 189 - Thứ ba, ngày 29/11/2022

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
193
099
0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
658
244
798
985
1
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
839
785
119
638
958
355
1
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
598
557
378
736
436
856
033
917
4
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
61
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
470
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
4,963
ĐB Phụ
400 Triệu
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán Max3D PRO
Kỳ vé 188 - Thứ bảy, ngày 26/11/2022

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
599
457
0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
868
265
516
507
1
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
705
076
904
531
792
921
0
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
882
201
908
267
356
206
300
651
13
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
41
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
413
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
4,021
ĐB Phụ
400 Triệu
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

27 ( 17 ngày )
25 ( 11 ngày )
23 ( 10 ngày )
09 ( 8 ngày )
93 ( 8 ngày )
26 ( 7 ngày )
22 ( 6 ngày )
45 ( 6 ngày )
50 ( 6 ngày )
90 ( 6 ngày )

Miền Bắc

27 ( 23 ngày )
25 ( 14 ngày )
84 ( 12 ngày )
14 ( 11 ngày )
29 ( 11 ngày )
50 ( 10 ngày )
68 ( 10 ngày )
31 ( 9 ngày )
47 ( 9 ngày )
97 ( 9 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

03 ( 20 ngày )
51 ( 19 ngày )
85 ( 14 ngày )
67 ( 12 ngày )
25 ( 10 ngày )
83 ( 8 ngày )
77 ( 7 ngày )
42 ( 6 ngày )
46 ( 6 ngày )
92 ( 6 ngày )