In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán Max3D Ngày 05/12/2022 - KQXS MAX3D

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ vé #000545 | T.Hai, ngày 05/12/2022

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
394
231
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
965
095
725
701
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
451
810
722
013
067
767
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
030
916
299
071
911
962
926
705
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 35 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 105 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 185 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 153 Giải tư - 5Tr 16
    Giải năm - 1Tr 37
    Giải sáu - 150K 408
    Giải bảy - 40K 4,083

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ vé #000544 | T.Sáu, ngày 02/12/2022

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
566
896
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
024
623
530
604
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
056
732
497
386
263
134
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
348
474
307
671
497
614
599
470
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 32 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 50 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 104 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 102 Giải tư - 5Tr 1
    Giải năm - 1Tr 27
    Giải sáu - 150K 339
    Giải bảy - 40K 3,095

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ vé #000543 | T.Tư, ngày 30/11/2022

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
654
906
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
709
773
171
439
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
970
198
728
678
941
957
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
694
865
859
193
729
387
710
046
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 29 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 53 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 113 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 155 Giải tư - 5Tr 2
    Giải năm - 1Tr 16
    Giải sáu - 150K 227
    Giải bảy - 40K 3,196

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ vé #000542 | T.Hai, ngày 28/11/2022

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
767
341
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
358
750
889
157
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
031
338
913
587
529
448
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
054
512
643
489
322
597
362
161
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 52 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 85 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 145 Giải ba - 10Tr 5
Giải tư - 100K 186 Giải tư - 5Tr 15
    Giải năm - 1Tr 65
    Giải sáu - 150K 369
    Giải bảy - 40K 4,440

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

27 ( 17 ngày )
25 ( 11 ngày )
23 ( 10 ngày )
09 ( 8 ngày )
93 ( 8 ngày )
26 ( 7 ngày )
22 ( 6 ngày )
45 ( 6 ngày )
50 ( 6 ngày )
90 ( 6 ngày )

Miền Bắc

27 ( 23 ngày )
25 ( 14 ngày )
84 ( 12 ngày )
14 ( 11 ngày )
29 ( 11 ngày )
50 ( 10 ngày )
68 ( 10 ngày )
31 ( 9 ngày )
47 ( 9 ngày )
97 ( 9 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

03 ( 20 ngày )
51 ( 19 ngày )
85 ( 14 ngày )
67 ( 12 ngày )
25 ( 10 ngày )
83 ( 8 ngày )
77 ( 7 ngày )
42 ( 6 ngày )
46 ( 6 ngày )
92 ( 6 ngày )